Concello de Ferrol. Medio Ambiente

Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía. Europa

PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) DO CONCELLO DE FERROL

Deputación da Coruña Concello de Ferrol

PROGRAMA DP0034 DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DURANTE O ANO 2019.

BENEFICIARIO: CONCELLO DE FERROL Obxecto: Elaboración do estudo de mitigación de adaptación ao cambio climático dentro do ámbito do Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía. Importe da subvención: 2.150,54€

Data Nome Arquivo / Enlace
12/08/2020 Plan de acción para o clima e a enerxía sostible (PACES) do Concello de Ferrol
Data Nome Arquivo / Enlace

Programa Operativo FEDER Plurirrexional de España 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa"

FEDER

MEMORIA DO PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) DO CONCELLO DE FERROL

Aprobado polo Excmo. Concello Pleno de Ferrol, na reunión realizada o día 11 de novembro de 2020.