Lingua e TIC

 

Programouse esta actividade co obxectivo de seguir avanzando na mellora da calidade da lingua galega a través do emprego correcto das novas tecnologías ao tempo que se procuraba transmitir valores positivos relacionados co uso da lingua galega, identificándoo cos referentes máis actuais e coas novas tecnoloxías.