Proxecto de Fomento do Cooperativismo nos Servizos Sociais.

Xoves, 8 de outubro de 2009
O Concello de Ferrol, xunto coa Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, promove un proxecto de fomento da fórmula cooperativa dentro do ámbito dos servizos sociais.

Consellería de Traballo

Este proxecto combina a realización de dúas actividades complementarias, por unha banda un obradoiro sobre as cooperativas de servizos sociais, e por outro unha xornada sobre o cooperativismo nos servizos sociais. 

Obradoiro sobre as cooperativas

Comezará o 19 de outubro, e o número de prazas esta limitado a un máximo de 25, a inscrición se pode realizar no Centro de Emprego no teléfono 981 944 195, a través da páxina web www.ferrol.es/emprego, ou do correo emprego@ferrol.es
 
Este obradoiro se celebrará no Centro de Emprego do Concello de Ferrol, os días 19, 21, 26 e 28 de outubro e os días 2 e 4 de novembro, en horario de 16,30 a 19,30. Esta dirixido a todas as persoas interesadas en traballar no ámbito dos servizos sociais, aquelas interesadas na fórmula cooperativa como vía de autoemprego, e/ou profesionais implicados no desenvolvemento local e comarcal e/ou en servizos sociais.

Os obxectivos desta actividade son:

  1. A divulgación das potencialidades da cooperativa como fórmula de autoemprego na área social.
  2. Formar e orientar ás persoas que realizan funcións de orientación laboral e servizos sociais de proxectos na área de emprego para conseguir que a fórmula empresarial cooperativa sexa difundida como unha potencialidade de cara ó desenvolvemento socioeconómico local.
  3. Incentivar ós/ás futuros/as emprendedores/as locais e comarcais, en materia cooperativa, na procura da figura xurídica do cooperativismo como fórmula empresarial.

O obradoiro, de 18 horas de duración, terá un carácter práctico e desenvolverase dunha forma dinámica. 

Xornada sobre cooperativismo nos servizos sociais.

O 6 de novembro de 2009, no Centro de Emprego do Concello de Ferrol, en horario de 9,00 a 14,30, dirixida, ademais das persoas do obradoiro sobre cooperativas, a outras persoas integrantes de cooperativas da comarca, a outros profesionais dos servizos sociais que estean en activo no sector público, no tecido asociativo, ou no sector privado.

Ponencias:

  1. A Lei de Dependencia como oportunidade para a xeración de emprego no ámbito dos servizos sociais e de atención ás persoas. (Vanesa García - Traballadora Social).
  2. A estratexia de mercado: captación de clientes nos ámbitos público e privado. (Antón Ínsua - Xerente de Cidadanía s.coop.galega).
  3. Experiencia cooperativa. Abeiro Social s.coop.galega (Ana Ramos).
  4. Experiencia cooperativa. Faíscas s.coop.galega (Mª Dolores Alonso).
  5. Experiencia cooperativa. Moncana s.coop.galega (Ana Bermúdez)

 Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego