Pechado o prazo para a inscrición na segunda edición do Curso de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións

Martes, 29 de xaneiro de 2019
O Concello de Ferrol ten previsto realizar a segunda edición do curso de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, nas instalacións do Centro de Emprego, en horario de 14.30 a 19.30 horas. Cunha duración de 468 horas, comezará o 18 de febreiro de 2019.

As persoas que cursaron a solicitude dentro do prazo de inscrición terán que acudir a unha proba de selección o martes 12 de febreiro de 2019, ás 9.30h, no Centro de Emprego do Concello de Ferrol.

Esta formación está cofinanciada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Este curso ten certificado de profesionalidade de nivel 2, polo que para ter acceso á inscrición é necesario contar coa titulación de ESO ou equivalente, as competencias clave de nivel 2, ou estar en posesión de certificado de profesionalidade de nivel 1 na mesma familia profesional.

O prazo de solicitude esta aberto do 30 de xaneiro ao 06 de febreiro de 2019. As persoas interesadas deberán constar como desempregadas e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) Xunta de Galicia, e deberán presentar unha solicitude no Centro de Emprego, achegando a seguinte documentación:

  • solicitude (DESCARGAR);
  • copia DNI/NIE;
  • copia tarxeta de demandante de emprego;
  • copia da titulación requirida para o acceso a Nivel 2;
  • Curriculum Vitae actualizado;
  • certificado ou volante de empadroamento.


Máis información: 981944195
emprego@ferrol.es

AFDConcello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego