Recta final do Proxecto Ferrol Emprego Xuvenil.

Martes, 23 de outubro de 2018
Este proxecto, financiado polo FSE dentro do Programa Operativo de Garantía Xuvenil e o Concello de Ferrol, estase a desenvolver nas instalacións do Centro de Emprego e vai dirixido a un total de 75 mozos e mozas, desempregados, empadroados no concello de Ferrol e anotados no Sistema nacional de Garantía Xuvenil.

Leváronse a cabo titorías individuais de orientación laboral, realizáronse accións grupais de dinamización para a busca de emprego, e puxéronse en marcha os módulos transversais vinculados con cada itinerario formativo

Nos últimos meses desenvolveuse a formación específica correspondente a cada unha das seguintes especialidades:

  • Persoal experto en Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio.
  • Auxiliar de cociña e restauración.
  • Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos frescos.
  • Especialista en preparación e venda de peixe fresco.
  • Auxiliar de comercio, almacén e loxística.

Paralelamente, estanse a realizar os labores de intermediación laboral e de prospección empresarial.

Ferrol Emprego Xuvenil


A partir do mes de setembro estanse a desenvolver as prácticas profesionais non laborais nos itinerarios de Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos frescos, Especialista en preparación e venda de peixe fresco e Auxiliar de comercio, almacén e loxística.

Ferrol Emprego Xuvenil


No mes de outubro deron comezo as prácticas vinculadas cos itinerarios de Persoal experto en Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio e Auxiliar de cociña e restauración en empresas de atención a domicilio e servizos de restauración.

Ferrol Emprego XuvenilConcello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego