Tés entre 16 e 29 anos? Programa Ferrol Emprego Xuvenil. Inscríbete xa!!

Martes, 27 de febreiro de 2018
Fórmate en Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio, auxiliar de cociña e restauración, especialista en preparación e venda de produtos cárnicos frescos, especialista en preparación e venda de peixes frescos e auxiliar de comercio, almacén e loxística. Inscrición aberta.

Que é Ferrol Emprego Xuvenil?

É un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, destinado a promover a empregabilidade das persoas novas do Concello de Ferrol, a través da combinación de actividades de orientación e información laboral, itinerarios formativo profesionais e prácticas profesionais. Incluíndo tamén actividades de prospección empresarial e intermediación laboral.

Obxectivos

 • Mellorar a empregabilidade e a formación en competencias profesionais das persoas novas do Concello de Ferrol.
 • Promover a integración das persoas novas no mercado de traballo, en sectores con oportunidades de creación de emprego.

Destinatarios/as e requisitos de acceso:

Mozos e mozas de 16 a 29 anos, empadroadas no Concello de Ferrol, en situación de desemprego e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e non integradas en ningún sistema de educación e formación.....

Actividades do proxecto:

 • Itinerarios formativos:

O proxecto Ferrol Emprego Xuvenil, comprende cinco itinerarios formativos, que poderán contar cun máximo de 15 persoas participantes en cada un, e que son:

 1. Persoal experto en Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio (680 horas) (Nivel 2)
  Ferrol Emprego Xuvenil
 2. Auxiliar de cociña e restauración (605 horas) (Nivel 2)
  Ferrol Emprego Xuvenil
 3. Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos frescos (565 horas) (Nivel 2)
  Ferrol Emprego Xuvenil
 4. Especialista en preparación e venda de peixes frescos (555 horas) (Nivel 2)
  Ferrol Emprego Xuvenil
 5. Auxiliar de comercio, almacén e loxística (590 horas) (Nivel 1)
  Ferrol Emprego Xuvenil

Nivel profesional dos itinerarios: Nivel 2 (para xoves con estudos rematados de: ESO, competencias claves, ou acceso a ciclos formativos de nivel medio), agás o itinerario de Auxiliar de comercio, almacén e loxística, que será de Nivel 1 (para xoves que non teñan rematada a ESO).

 • Formación transversal e complementaria en: novas tecnoloxías, inglés, igualdade, manipulación de alimentos e prevención de riscos laborais. 
 • Titorías e orientación. 
 • Prospección de empresas e intermediación laboral para a inserción: Contacto con empresas para prácticas, envío cv a empresa (autocandidaturas e ofertas concretas)

Información e entrega de documentación:

 • CENTRO DE EMPREGO - CONCELLO DE FERROL
 • Equipo técnico do proxecto Ferrol Emprego Xuvenil
 • R/Sagrada Familia 56 15405 Ferrol
 • tlf: 981944195
 • correo-e: ferrolex@ferrol.es

Inscrición:

 • Ficha de inscrición dispoñible no Centro de Emprego, ou na ligazón: FICHA

Documentación a entregar:

 • Ficha de inscrición cuberta.
 • Fotocopia de DNI/NIE.
 • Tarxeta de demanda de emprego.
 • Curriculum Vitae.
 • Certificado de inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

FSE-POEXConcello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego