Curso de Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos para persoas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Mércores, 15 de novembro de 2017
O curso ten unha duración de 458 horas, e previsiblemente comezará o 11 de decembro de 2017.

O cursos é de nivel 1, polo que non é necesario un nivel formativo mínimo para o acceso ao mesmo.
Este curso esta dirixido a persoas en situación de desemprego, e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que seleccionaranse, sempre que a acción formativa se axeite ao previsto no correspondente itinerario personalizado de inserción (IPI).

Máis información:
981944195
emprego@ferrol.es

Este curso esta cofinanciado pola Unión Europea con cargo ao Programa Operativo de Garantía Xuvenil, e da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

AFD Garantia XuvenilConcello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego