Curso "Manipulación de alimentos"

Xoves, 29 de setembro de 2016
Dentro do Programa Ferrol Forma para o Emprego, cofinanciado pola Deputación da Coruña. Prazo ata o 31/10/2016

Cunha duración de 8 horas, este curso desenvolverase no Centro de Emprego do Concello de Ferrol durante dúas xornadas a partir da segunda metade do mes de outubro. Esta formación ten carácter gratuíto, e as prazas son limitadas.

Ten como obxectivos coñecer as normas de hixiene alimentaria e o papel do manipulador na seguridade dos alimentos, coñecer cales son os principais contaminantes alimentarios, coñecer as boas prácticas de manipulación de alimentos e as consecuencias dunhas prácticas incorrectas de hixiene, coñecer os principais alérxenos alimentarios e a súa correcta xestión na empresa, en cumprimento do Regulamento 1169/2011, e coñecer o sistema de autocontrol baseado na Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC).

Os contidos formativos deste curso serán os seguintes:

 • Manipulación de alimentos
 • Contaminación dos alimentos
 • Conservación e etiquetaxe de alimentos
 • Boas prácticas de hixiene dos manipulador
 • Sistemas de autocontrol
 • Guía de boas prácticas de fabricación
 • Xestión de alérxenos

As persoas destinatarias deberán estar en situación de desemprego, e terán preferencia as persoas mozas, as mulleres, e as persoas que figuren no padrón do Concello de Ferrol.

A inscrición realizarase no Centro de Emprego do Concello de Ferrol, e a documentación a presentar será a seguinte:

 • Ficha de inscrición cuberta e asinada
 • Copia tarxeta demandante de emprego
 • Volante padrón
 • Copia Curriculum Vitae
 • Copia do NIF / NIE

  


Cofinancia Deputación da Coruña


Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego