Cursos AFD de administración no Centro de Emprego para persoas desempregadas.

Venres, 8 de xullo de 2016
A convocatoria realizouse a través do Servizo Público de Emprego de Galicia

O pasado 7 de xullo de 2016, comezaron no Centro de Emprego do Concello de Ferrol, dous cursos de administración e xestión con certificado de profesionalidade de nivel 1, son:

  • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais, cunha duración de 448 horas
  • Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos, cunha duración de 458 horas.

Os cursos son de nivel 1, polo que non é necesario un nivel formativo mínímo para o acceso aos mesmos. Estes cursos estan dirixidos a persoas en situación de desemprego, e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) da Xunta de Galicia.

Máis información:
981944195
emprego@ferrol.es

Xunta de GaliciaConcello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego