Programa Integrado para o Emprego "Inserta 4", do Concello de Ferrol, cofinanciado pola Xunta de Galicia.

Martes, 1 de xullo de 2014
As persoas desempregadas interesadas en participar neste programa son remitidas pola Oficina de Emprego de Ferrol Centro, no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia de Ferrol.

O programa integrado, coa denominación de “INSERTA 4”, é un programa de emprego dirixido á colocación no mercado de traballo de persoas desempregadas, a través da combinación de accións de orientación e información laboral, asesoramento para o autoemprego, formación ocupacional, práctica laboral. Inclúe ademais actividades de prospección de empresas e intermediación laboral así como o favorecemento da mobilidade xeográfica.

Busca dar continuidade a liña de colaboración mantida nos últimos anos entre a Consellería de Traballo e Benestar e o Concello de Ferrol na busca de ferramentas de inserción para o colectivo de desempregados do territorio.

Este proxecto esta destinado a un máximo de 80 persoas beneficiarias, con enderezo no Concello de Ferrol. Os colectivos prioritarios son:

  • Persoas desempregadas en risco de exclusión social.
  • Menores de 30 anos con baixa cualificación.
  • Menores de 30 anos
  • Mulleres

Ligazón ás prácticas

 Programas IntegradosConcello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego