Seminario sobre os Certificados de Profesionalidade

Luns, 17 de outubro de 2011
Realizado no marco do Proxecto "Ferrol Punto de Emprego", foi presentado polo Alcalde de Ferrol, a Directora Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia), e a Concelleira de Emprego e RRHH do Concello de Ferrol

O programa Ferrol, punto de emprego, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e o Concello de Ferrol, organizou este seminario, sobre o Sistema de Formación Profesional e as vías de acreditación dos certificados de profesionalidade (Formación Ocupacional e Continua, Competencias clave, Recoñecemento a través da experiencia profesional).

DESCARGAR PONENCIA MESA 1

DESCARGAR PONENCIA MESA 2Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego