Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Liñas de axuda para mulleres emprendedoras e empresarias

 

 

AXUDAS PAGAMENTO ÚNICO: Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero con especiais dificultades para obter un emprego Resolución do 21 de maio de 2.012, da Secretaria Xeral de Igualdade, pola que se convocan para o ano 2.012, as axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.