Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Programa Desconexión

O sñabado 18 de xaneiro a Asociación pola Igualdade celebrou, nas instalacións da Casa da Muller, unha xornada lúdico- terapéutica destinada a mulleres víctimas violencia de xénero e os seus fillos e fillas. Coas nais traballáronse ferramentas de autoprotección fronte ás situacións de violencia de xénero. Mentres, cos nenos e nenas traballouse en materia de corresponsabilidade nas tarefas do fogar, sendo eles quenes se encargaron de preparar a comida e poñer a mesa onde despos nais, fillos e fillas comerían  todos xuntos. A xornada resultoú moi productiva e divertidísma, e rematou cunha actividade conxunta de risoterapia , onde se buscou reforzar os vínculos socioafectivos  e materno-filiais.