CIM - Centro de Información á Muller

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Pérgola de recordo - Comunicado das asociacións de mulleres

A violencia de xénero é particularmente aquela que se manifesta e se producen  dentro da familia, é o obstáculo mais grave para que se produza e se leve a cabo o principio de igualdade.

Toda violencia contra as mulleres é unha gravísima violación dos dereitos humanos.

A violencia de xénero é un problema que está moi presente na nosa sociedade sendo unha das manifestacións mais claras da desigualdade, subordinación e das relacións de poder entre homes e mulleres.

A violencia hacia as mulleres pasou de ser considerada unha circunstancia privada a ser considerada unha cuestión pública, xa que tanto as causas como as consecuencias teñen un alcance que afecta ó conxunto da sociedade.

É moi importante:

 

  • Facer visible a realidade da violencia contra as mulleres e dar a coñecer a verdadeira dimensión do problema e as consecuencias sobre as vítimas.
  • Divulgar recursos, accións e medidas que favorecen a erradicación e reforzar modelos sociais que permitan a resolución de conflictos de forma non violenta.
  • Fomentar e transmitir modelos non sexistas e de respeto á igualdade de mulleres e homes

 

É de gran relevancia o papel desempeñado polos movimentos de mulleres nos distintos momentos históricos, os movimentos en pro dos dereitos da muller, empezando polo movimento sufragista iniciado en Inglaterra a mitad do século XIX e que reivindicaban o dereito ó voto ata outros movimentos que existiron ó longo do tempo. Estas voces e a denuncia en contra da violencia exercida contra as mulleres, que se percibía e estaba   lexitimada tanto no medio social como no medio doméstico  fixo posible un cambio nas mentalidades, na visibilización desta lacra social e na toma de medidas lexislativas  dos distintos gobernos e de compromisos para a erradicación da violencia.

As asociacións de mulleres de Ferrol, facemos un chamamento a todos e a todas para que non toleren nas súas relacións tanto públicas como privadas, ningunha afrenta a súa dignidade e integridade, sumándonos á defensa de cantas iniciativas institucionais e locais tendan a erradicación da violencia de xénero.

Facemos unha importante aposta polos BOS TRATOS, POLA PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO e pola sensibilización dos cidadás e cidadans.

Queremos unha vida libre de violencia e de calquera tipo de discriminación, éste é un lema que move ás asociacións e a o que aspiramos nas nosas actividades do día a día.

 

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Las constituyentes

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Pérgola do recordo

O 25 de maio, venres, ACTO DE REPULSA EN CONTRA DA VIOLENCIA DE XÉNERO.

As 11 horas, no xardín de San Francisco.

As 11:30 horas, lectura dun manifesto na entrada do Concello.

Contamos coa vosa participación e agradecemos a difusión deste acto que representa a expresión da solidariedade e da sensibilización da poboación de Ferrol en contra de todo tipo de violencia exercida ás mulleres.

Verónica Casal Míguez

Concelleira de Igualdade

 

Lerán o comunicado as distintas asociacións de mulleres do Concello de Ferrol

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Presentación libro de poemas "Voz de silencios"

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

Manifesto en contra da violencia de xénero, de Juan José Castrol Barrela

 

VIOLENCIA

Defínese como o tipo de interacción humana que se manifesta en condutas que deliberadamente  provocan un dano ou sometemento  grave a outro individuo.

Debe ser labor das Forzas e Corpos de Seguridade en particular e da sociedade en xeral o de atallar e responder a este tipo de condutas con decisión.

Todo o mundo ten dereito a liberdade, non debendo estar ningunha persoa sometida a vontade doutros de forma coercitiva.

Vivir libre sen ser víctima de violencia, debería ser o punto básico de partida para convivir en sociedade, sendo importante a reacción de cada un dos individuos que a compoñen  ante a falta destes pilares.

A violencia de Xénero, por atacar frontalmente estes valores, coa agravante de valerse os agresores dunha posición de dominio,  ha de ser unha conducta a extinguir co esforzo de todos, sendo imprescindible a intervención das institucións do estado, autonómicas e locaís.

As armas a utilizar nesta loita, serán morais e legais, pois como en calquera estado democrático a de ser o imperio da ley o que facilite pautas e instrumentos o sistema xudicial e as Forzas e corpos de seguridade, tendo como obxectivo último o de garantir a calquera Muller víctima, unha protección real e integral que abranga o seu círculo familiar máis directo, para sentir esa seguridade que lle facilite recuperar a súa vida despois da denuncia.

Non sería posible todo isto, sen unhas Institucións que lle proporcionasen o necesario para recuperala, dende axuda psicolóxica, legal ou de sustento ou uns medios de prensa que desen cobertura a cada novo acto de violencia de xénero, para que a totalidade da sociedade coñeza e repudie actos e autores.

Por todo isto como partícipe dun destes eslabóns para a erradicación  da violencia de xénero, seguiremos traballando dende os grupos especializados do Corpo Nacional de Policía, cohexionados co resto da sociedade para a extinción desta figura tan execrable que atenta directamente contra a integridade e dignidade das persoas.

 

 

Juan José Castro Barrela

Xefe do SAF

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


2011 © Concello de Ferrol - Centro de Información á Muller