Que é bandeira azul?

Bandeira Azul é un galardón anual e un sistema de certificación da calidade ambiental desenvolvido pola FEE desde 1987. Promove e premia a participación en iniciativas ambientais voluntarias das autoridades municipais, a poboación local e visitante e os axentes do sector do turismo. Os criterios para obter la Bandeira Azul agrúpanse en catro áreas: Calidade das aguas de baño, Información e educación ambiental, Xestión ambiental e Seguridade, servizos e instalacións.

A Bandeira Azul é concedida por un Xurado Internacional, presidido pola FEE e participación, entre outros, das Axencias de N.N.U.U. para o Medioambiente e o Turismo, entre as candidaturas seleccionadas polos Xurados Nacionais. No Xurado para España, presidido por ADEAC, participan as CCAA litorais, a FEMP e os Ministerios, Fundacións e Universidades implicadas.

Praias con bandeira azul

 

Praias sen fume

No ano 2012 o Concello de Baiona puso en marcha unha campaña para a poboación co fin de promover que non se fumara nas súas praias. Así naceu “Praias sen fume”.

O “Programa Galego de Promoción dunha Vida Sen Tabaco” da Dirección xeral de saúde pública recolle esta iniciativa co fin de estendela por todo o litoral galego, creando a “Rede galega de praias sen fume”.

“Praias sen Fume” non ten un fin recadatorio, senón educativo, de promoción da saúde e de proteción do medio ambiente, sendo o seu cumprimento voluntario.

A fragata, praia sen fume do Concello de Ferrol neste verán 2017


Especies máis perigosas