Xornadas

Ferrol cara a un modelo urbano máis sostible e habitable


O Plan de Mobilidade e Espazo Público

Falar de modelo de mobilidade é practicamente falar de modelo de cidade. O transporte e a mobilidade de persoas e mercadorías condiciona en boa medida a calidade de vida e o benestar social dos residentes e remata sendo un dos principais definidores da morfoloxía urbana.

Por outra parte, as disfuncións asociadas a este modelo actual (ruído, dificultades de aparcadoiro, contaminación, perda de tempo, accidentes, condicionamento do espazo público, custo económico...) son moi importantes e prexudiciais para a calidade de vida da cidadanía.

A resolución a estes problemas non é doada, porque supón repensar o noso modelo de cidade dende unha perspectiva integrada. O espazo público, que agora se viu usurpado en boa parte polo vehículo privado, tivo sempre un papel predominante nun modelo de cidade máis sostible. Do mesmo xeito, o espazo público está na base do benestar e a cohesión sociais, ao promover a relación e o contacto, verdadeira función da cidade.

É necesario devolver á cidadanía o espazo público, garantindo ademais o bo funcionamento da cidade: a carga e descarga, o aparcadoiro, o transporte público, a bicicleta, o vehículo privado...

FAQ

Infografías

 

Organiza

clients Brand
clients Brand
clients Brand

Participa

+info


Praza de Armas s/n - 15402 Ferrol
T: 981 944 000
magdalenapeonil@ferrol.es
www.ferrol.es


Propón a túa Magdalena


Propón a túa Magdalena

concello de ferrolTeléfono

Concello de Ferrol 981 944 000

Email

magdalenapeonil@ferrol.es