CURSO DE COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 2

Mércores, 2 de novembro de 2022
O Concello de Ferrol a través do Centro de Emprego, comezará o día 21 de novembro de 2022 o curso Competencia Matemática nivel 2, até o 13 de xaneiro de 2023, en horario de 9 a 14 horas e cunha duración total de 138 horas.

As persoas interesadas, que deberán constar como desempregadas e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).

Esta formación está cofinanciada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, e polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Este curso de Competencia matemática nivel 2 terá continuidade coa convocatoria de Comunicación en lingua castelá e Comunicación en lingua galega de niveis 2. Estes cursos de Competencias Clave diríxense a persoas en situación de desemprego que carecen da formación en ESO ou equivalente, e a súa superación permítelles acceder aos cursos de formación ocupacional para persoas desempregadas con certificado de profesionalidade de nivel 2, que representan a maior parte da oferta formativa

Documentación a presentar:
• Ficha de inscrición do curso (Descargar ou recoller no Centro de Emprego)
• Copia DNI/NIE
• Copia Tarxeta demandante de emprego
• Currículum Vitae

Máis información e inscricións:
http://www.ferrol.es/emprego
981944195
emprego@ferrol.es


Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego