Cursos de competencias clave 2022-2023

Mércores, 26 de outubro de 2022
As tres competencias básicas de nivel 2: matemáticas, lingua castelá e lingua galega, desenvolveranse entre finais de 2022 e o primeiro trimestre de 2023

Estes cursos diríxense a persoas en situación de desemprego que carecen da formación en ESO ou equivalente, e a súa superación permítelles acceder aos cursos de formación ocupacional para persoas desempregadas con certificado de profesionalidade de nivel 2, que representan a maior parte da oferta formativa.


Esta formación está cofinanciada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, e polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.


Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego