Subvencións Xunta de Galicia para o ano 2015. Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria (TR343A)

Venres, 24 de xullo de 2015
Ten como obxecto incentivar a contratación de traballadores e traballadoras con discapacidade coa finalidade de fomentar e favorecer a súa integración laboral no sistema ordinario de traballo.
 

Subvencións Xunta de Galicia para o ano 2015. Programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo. (TR341L)

Venres, 24 de xullo de 2015
Ten como obxecto subvencionar ás entidades promotoras de proxectos de emprego con apoio para financiar os custos laborais e de Seguridade Social dos preparadores e das preparadoras laborais contratados para levar a cabo as accións de apoio ás persoas con discapacidade severa e con maiores dificultades de inserción laboral en empresas do mercado ordinario de traballo de Galicia.
 

Obradoiro de Emprego Ferrol Verde 4

Luns, 20 de xullo de 2015
Bases selección alumnado e persoal técnico.
 

Convocatoria de dúas prazas para o curso "Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos"

Domingo, 19 de xullo de 2015
Martes 21 de xullo ás 9,00h no Centro de Emprego
 

Subvencións para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo para o 2015

Venres, 17 de xullo de 2015
Publicadas no DOG Núm. 133 do xoves, 16 de xullo de 2015
 

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas para o 2015

Venres, 17 de xullo de 2015
Publicado no DOG Núm. 134 do Venres, 17 de xullo de 2015
 

O Concello de Ferrol a través do Centro de Emprego oferta tres cursos con certificado de profesionalidade, para persoas en situación de desemprego, cofinanciados pola Xunta de Galicia.

Mércores, 24 de xuño de 2015
Os cursos son: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais; Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais; e Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos.
 

Imaxe da nova

IGAPE, axudas para a bonificación dos custos do financiamento.

Luns, 22 de xuño de 2015
Convocadas dúas liñas: pequenas e medianas empresas titulares de préstamos superiores a 25.000 euros; e microempresas titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros. Prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de outubro de 2015.
 

Imaxe da nova

Formación Profesional Básica - Accións Formativas para Desempregados (FPB-AFD) Comarca Ferrolterra (2015-2016)

Mércores, 17 de xuño de 2015
Programa dirixido a persoas que non teñen o título de graduado en ESO cuns obxectivos claros: recibir unha formación inicial nunha profesión; a inserción laboral do alumnado; e continuar a súa formación académica
 

Imaxe da nova

Novas OFERTAS de emprego

Xoves, 4 de xuño de 2015
 

 
Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego