Imaxe da nova

Sesións informativas sobre a convocatoria das axudas do Programa Leader. Asociación Seitura 22

Luns, 20 de febreiro de 2017
En Ferrol o xoves 23 de febreiro ás 20,00h no Centro Torrente Ballester
 

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas.

Luns, 20 de febreiro de 2017
Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega, sendo galegas e nacidas en Galicia, ou seus cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia, sempre que non teñan transcorrido máis de dous anos entre a data do seu retorno a España e a data de presentación desta solicitude, e cumpran os requisitos da convocatoria.
 

Imaxe da nova

PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL

Venres, 17 de febreiro de 2017
Subvencións para o fomento do emprendemento en empresas de economía social
 

Imaxe da nova

Probas de acceso a ciclos formativos

Venres, 10 de febreiro de 2017
Este mércores 15 de febreiro remata o prazo de presentación de solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior
 

Imaxe da nova

Convocatoria das probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro 2017

Xoves, 9 de febreiro de 2017
As persoas aspirantes formalizarán a súa inscrición no Centro EPA Santa María de Caranza, rúa Luis de Requeséns, s/n, 15406 Ferrol.
 

Imaxe da nova

Convocatoria da proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos 2017

Xoves, 9 de febreiro de 2017
O prazo de presentación das solicitudes será entre o 24 de febreiro e o 10 de marzo de 2017.
 

Bolsa de Traballo do Concello de Ferrol

Mércores, 1 de febreiro de 2017
Para poder ser incluídas nas listas, as persoas interesadas terán que reunir os requisitos que se recollen na normativa vixente e presentar a súa solicitude no prazo que se establece para o efecto que será do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano natural.
 

Imaxe da nova

Exames libres para as titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente da Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

Martes, 31 de xaneiro de 2017
As probas teóricas e prácticas realizaranse no vindeiro mes de marzo no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo, a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de FERROL e a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
 

Imaxe da nova

Convocatoria de axudas da Deputación da Coruña ao fomento da iniciativa empresarial entre mozos/as emprendedores para a posta en marcha da súa idea de negocio (PEL-EMPRENDE)

Luns, 30 de xaneiro de 2017
Os destinatarios das axudas son persoas de entre 25 e 35 anos empadroados en concellos da provincia que promovan iniciativas empresariais de nova creación no ámbito provincial
 

Imaxe da nova

Cursos de mariñeiro pescador na modalidade en liña

Venres, 20 de xaneiro de 2017
Convocados pola Consellería do Mar, un será titorizado pola Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol. O período de pre-matrícula estará aberto ata o 31 de xaneiro
 

 
Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego