Imaxe da nova

O Concello de Ferrol comezará o obradoiro de emprego denominado “FERROL INDUSTRIA 4.0” a partir do mes de setembro.

Venres, 18 de agosto de 2017
Este obradoiro terá unha duración de 9 meses, para 20 persoas divididas en dúas especialidades: soldadura oxigás e soldadura mig/mag; e tratamentos de superficies.
 

Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia.

Venres, 4 de agosto de 2017
Estas axudas, convocadas pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, e cofinanciadas polo FSE, teñen de prazo de solicitude ata o 4 de setembro de 2017.
 

Imaxe da nova

Curso de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Venres, 4 de agosto de 2017
A convocatoria realizarase a través do Servizo Público de Emprego de Galicia.
 

Subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017.

Venres, 4 de agosto de 2017
Estes tres programas teñen como persoas beneficiarias a menores de 30 inscritos/as no ficheiro de garantía xuvenil.
 

BONO AUTÓNOMOS

Luns, 31 de xullo de 2017
A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca o Programa do bono das persoas autónomas para o ano 2017. O prazo de solicitudes remata o 31 de agosto de 2017.
 

Imaxe da nova

O Concello de Ferrol iniciará a partir do mes de setembro o proxecto Ferrol Emprego Xuvenil, dirixido a persoas en situación de desemprego inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Venres, 28 de xullo de 2017
Contará con cinco itinerarios formativos: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas nos domicilios; Auxiliar de cociña e restauración; Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos frescos; Especialista en preparación e venda de peixe fresco; e Auxiliar de comercio, almacén e loxística.
 

IGAPE, axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros. Liña pequenas empresas.

Xoves, 27 de xullo de 2017
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de outubro de 2017
 

IGAPE, axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos autónomos e as microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros. Liña Microempresas.

Xoves, 27 de xullo de 2017
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de outubro de 2017.
 

Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras.

Venres, 14 de xullo de 2017
O prazo de presentación das solicitudes destas axudas será ata o 4 de setembro de 2017.
 

Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria e do Programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, convocatoria para o ano 2017

Xoves, 22 de xuño de 2017
As persoas destinatarias finais dos programas de axudas regulados nestas convocatorias serán as persoas con discapacidade desempregadas inscritas no servizo público de emprego como demandantes de emprego non ocupadas, así como as persoas traballadoras con discapacidade, incluídas as procedentes de centros especiais de emprego.
 

 
Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego