Documentación xustificativa da Subvención para promoción do emprego autónomo da Xunta de Galicia

Luns, 1 de febreiro de 2016
 

Probas para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, 2016

Xoves, 28 de xaneiro de 2016
As probas realizaranse en sesións de mañá e tarde os días 27 de maio e 8 de setembro para as respectivas convocatorias.
 

Imaxe da nova

Probas CELGA 2016

Martes, 12 de xaneiro de 2016
Convocadas as primeiras probas para o 2016, que terán lugar en Santiago de Compostela.
 

Imaxe da nova

Nova convocatoria de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, da Consellería de Economía, Emprego, e Industria da Xunta de Galicia.

Luns, 11 de xaneiro de 2016
A convocatoria recolle os prazos, asi como as cualificacións que son obxecto de recoñecemento.
 

Imaxe da nova

Procedemento de acreditación de competencias profesionais convocado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Venres, 8 de xaneiro de 2016
Prazo de presentación de solicitudes, do 11 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2016
 

Bolsa de Traballo do Concello de Ferrol

Martes, 5 de xaneiro de 2016
Para poder ser incluídas nas listas, as persoas interesadas terán que reunir os requisitos que se recollen na normativa vixente e presentar a súa solicitude no prazo que se establece para o efecto que será do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano natural.
 

Imaxe da nova

O IGAPE ven de publicar a convocatoria de diferentes axudas a empresas e a emprendedores para o 2016.

Martes, 5 de xaneiro de 2016
Entre as máis relevantes figura a convocatoria "Galicia emprende - axudas do IGAPE para novos emprendedores (2016)", pero tamén figuran axudas á internacionalización de empresas, para financiamento, para investimentos, para explotacións leiteiras, etc ...
 

Imaxe da nova

A Xunta de Galicia convoca axudas para o emprego autónomo 2016.

Luns, 4 de xaneiro de 2016
Establece tres liñas: Programa para a promoción do emprego autónomo; Programa de subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil; e o Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.
 

Imaxe da nova

PROGRAMA RE-EMPRENDE 2015: EMPRENDER NA EMPRESA

Venres, 20 de novembro de 2015
A mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol vai desenvolver o programa Re-Emprende, o cal pretende dar resposta ás necesidades das empresas no que se refire á modernización do seu modelo de negocio e á innovación co fin de garantir a súa supervivencia.
 

Imaxe da nova

PROGRAMA RE-EMPRENDE 2015: CREACIÓN DE EMPRESAS

Xoves, 19 de novembro de 2015
A mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol vai desenvolver o programa Re-Emprende, o cal pretende dar resposta ás necesidades dos emprendedores en canto a formación e asesoramento.
 

 
Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego