Imaxe da nova

Acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Xoves, 12 de xaneiro de 2017
O prazo de presentación de solicitudes será desde o 12 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017
 

Imaxe da nova

Novas OFERTAS de emprego

Xoves, 5 de xaneiro de 2017
 

Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia

Martes, 3 de xaneiro de 2017
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes
 

Bolsa de Traballo do Concello de Ferrol

Luns, 2 de xaneiro de 2017
Para poder ser incluídas nas listas, as persoas interesadas terán que reunir os requisitos que se recollen na normativa vixente e presentar a súa solicitude no prazo que se establece para o efecto que será do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano natural.
 

Convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17

Luns, 2 de xaneiro de 2017
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes
 

Imaxe da nova

Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (RE-SOLVE 2017).

Luns, 2 de xaneiro de 2017
O prazo de presentación de solicitudes por parte dos interesados, nas entidades financeiras, iniciarase o 2 de xaneiro de 2017 e finalizará o 31 de outubro de 2017
 

Imaxe da nova

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, co financiamento da Deputación de A Coruña, organiza para o día 20 de Decembro a xornada “Consumo responsable, sustentabilidade e agroecoloxía”, que se celebrará no auditorio municipal de Cedeira de 9.30h a 14.00h.

Luns, 12 de decembro de 2016
A xornada ten como obxectivo impulsar na comarca proxectos sostibles e respectuosos co medio ambiente ofrecendo oportunidades, tendencias así como información para a posta en marcha de pequenas explotacións.
 

Cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Luns, 28 de novembro de 2016
A Academia Galega de Seguridade Pública convoca dous cursos de 16 horas para persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. O prazo de inscrición finaliza o 05/12/2016
 

Convocatoria de probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2017

Mércores, 23 de novembro de 2016
A Xunta de Galicia establece nove convocatorias para este ano 2017
 

Imaxe da nova

Obradoiro de emprego “Senda de natureza”

Martes, 22 de novembro de 2016
Axuda enmarcada dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020
 

 
Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego