Imaxe da nova

FORMACION PARA O EMPRENDEMENTO SOSTIBLE

Martes, 25 de abril de 2017
Celebraranse un total de 6 accións formativas (distribuídas en dúas convocatorias), e que se dividirán en función do perfil das persoas emprendedoras segundo o grao de maduración da súa idea empresarial.
 

Imaxe da nova

IV PREMIO FERROLTERRA EMPRENDE XOVE

Martes, 25 de abril de 2017
Son 18 proxectos de 80 alumnos/as de Secundaria de sete centros de Ferrol, Narón, Neda, Fene, As Pontes e Ortigueira
 

Imaxe da nova

Ferrol contará cunha das 7 Lanzadeiras de Emprego de Galicia

Luns, 24 de abril de 2017
O programa desenvolverase a partir de maio en Santiago, A Coruña, Ferrol, Carballo, Lugo, Pontevedra e Lalín ao longo de 5 meses para mellorar a empregabilidade dos participantes
 

Imaxe da nova

Subvencións Galicia Emprende. Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Martes, 18 de abril de 2017
Poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas. O Galicia Emprende apoiará proxectos con investimentos comprendidos entre os 25.000 e os 500.000 euros, con axudas que poden alcanzar o 35% do investimento no caso das pequenas empresas e o 25% para medianas.
 

Imaxe da nova

Axudas á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración.

Venres, 7 de abril de 2017
As entidades beneficiarias a que vai dirixida esta orde de subvencións son as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos os autónomos, as sociedades civís e as comunidades de bens.
 

Decreto 35/2017, do 30 de marzo, polo que se modifica o Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Venres, 7 de abril de 2017
Afecta á formación mínima e á inscrición provisional
 

Imaxe da nova

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2016-2017

Xoves, 6 de abril de 2017
Teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.
 

Imaxe da nova

Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017

Mércores, 5 de abril de 2017
Prazo de solicitude ata o 04/05/2017
 

Imaxe da nova

Video e tríptico do Obradoiro de Emprego “Senda de Natureza”

Mércores, 5 de abril de 2017
Foron realizados polas persoas participantes neste proxecto financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia
 

Imaxe da nova

Convocatoria de axudas para investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

Venres, 31 de marzo de 2017
Están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, o prazo de solicitude é dun mes.
 

 
Concello de Ferrol Rede de Técnicos de Emprego de Galicia Xunta de Galicia Fondo Social Europeo Servizo Público de Emprego