Reforma da Praza de Armas

 

26 abril 2016
Consulta cidadá
Finalistas (3 proxectos)
Votación cidadá
Resolución do concurso

 

Cuestionario de Participación Cidadá respecto á reforma da Praza de Armas

Estes son os resultados das votacións:

1. Cres que é necesario reformar a Praza de Armas?

2. Cres necesario que a intervención na Praza de Armas afecte tamén ás rúas colindantes? A cal/cales?

3. Cres que o obelisco de Churruca debería regresar á Praza de Armas?

4. Cres que a Praza debería de ocupar o seu espazo orixinal, eliminando o edificio do Concello?

5. Cres que se debería incorporar a rúa Real no ámbito entre Terra e Rubalcava ao espazo da praza?

6. Que funcións che gustaría que se desenvolvesen na Praza de Armas?

7. En termos xerais, como che gostaría que fose a Praza de Armas?

8. Actualmente existe un parking subterráneo baixo a praza. Que uso debería implantarse nese espazo?

9. Que cres que se debería facer respecto do aparcamento actualmente existente en superficie?

10. Cres que o deseño da praza debe favorecer sobre todo as necesidades de:

11. Que actuacións cres que son necesarias respecto ao tráfico no entorno da Praza de Armas?

12. Que medidas de sostibilidade ambiental che gustaría que se tivesen en conta no deseño da praza?

13. Que uso fas actualmente da praza?

14. Como te moves pola Praza de Armas, e con que frecuencia?