Consello da Veciñanza

Novas convocatorias

Data Hora Lugar Convocatoria
21/12/2016 19:00 h. Capela do Centro Cultural Torrente Ballester Sesión constitutiva do Consello da Veciñanza do mandato 2015-2019
21/12/2016 19:30 h. Capela do Centro Cultural Torrente Ballester Reunión extraordinaria do Consello da Veciñanza