A cidade - Espazos culturais - Teatro Jofre

Teatro Jofre

Venda de entradas por internet

www.ferrol.es/axendacultural

A historia

No século XVIII Ferrol contara co teatro do italiano Nicolás Settaro, onde se representaban funcións dramáticas, líricas e bailes. Cando un incendio o destruiu, a cidade quedou sen o único teatro digno existente. A partir de entón os espectáculos se celebraban en barracóns provisionais ou nos baixos máis amplos da urbe que se acondicionaban a modo de teatrillos.

A mediados do XIX, en tempos de Isabel II, a Mariña de guerra acomenzaba a saír da súa decadencia. Coa reactivación dos arsenais e dos estaleiros, a poboación civil ampliou o perímetro urbano con novas construcións e edificios públicos. Era o momento de erixir un teatro digno na cidade.

En 1862, un grupo de ferroláns ponse ao choio. Os fins non lucrativos da empresa, cuxos beneficios se destinarían ao Hospital de Caridade, parecían facilitar as xestións. Con todo, as obras dilatáronse no tempo tres décadas e nunca se terminarían de non ser polo apoio económico prestado por D. Joaquín Jofre Maristany. Este ferrolán fincado en Bos Aires foi o máximo benefactor da obra, por iso ao teatro bautizóuselle co seu apelido. O 19 de maio de 1892 levantouse por primeira vez o pano do Jofre para acoller a representación do Alcalde de Zalamea.

Arquitectura

Dous nomes van unidos as trazas do teatro. Por unha banda Faustino Domínguez Domínguez, autor do primeiro proxecto. Por outro o seu fillo, o tamén arquitecto Faustino Domínguez Coumes Gai, a quen se atribúe o resultado final.

A planta do teatro ten forma de ferradura, deseño que facilita unha acústica impecable, moi idónea para a escenificación de dramas líricos. O espazo interior consta de tres pisos decorados cun estilo clasicista propio dos teatros do XIX que emulaban aos italianos de época barroca. Jorge Busato e Fontana di Cento foron os afamados pintores escenógrafos que se encargaron de realizar o fresco do teito. Seguindo a tradición das perspectivas ao descuberto do barroco italiano, plasmaron nun grupo alegórico aos xéneros da arte escénica. Outro dos recunchos que levanta a curiosidade do espectador é o arco de embocadura.

A fachada principal do Teatro Jofre ocupaba nas súas orixes toda a fronte da actual praza de Galicia. Sobria e adusta, lucía unha desnudez que non se correspondía coa riqueza ornamental do interior. Cando en 1919 o teatro cambiou de propietario, pasando do Hospital de Caridade á empresa Fraga, os novos donos encargaron unha fachada máis suntuosa. O arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro, introductor do modernismo en Galicia, dotou dun rostro máis teatral á cara pública do Jofre. Se algo achegou realce á fachada foi o magnífico pórtico de arcos escarzanos apoiados sobre xónicas columnas pareadas. Dos seus capiteis colgan guirnaldas florais e sobre eles aparecen alternativamente máscaras que representan á comedia e á traxedia.

A rehabilitación

Nos anos finais do século XIX o deterioro era a característica máis destacda do Teatro Jofre. Cunha actividade escénica e cinematográfica moi minguada as súas portas pecháronse. O Concello de Ferrol decidiu comprar o inmoble e proceder á súa rehabilitación. Desde 1998 ata 2005, sucedéronse tres corporacións interesadas en dar vida a un recinto abocado ao abandono.

Seguindo o criterio de devolver ao teatro o seu aspecto máis primixenio o arquitecto Rafael Baltar buscou o modo de rehabilitar o recinto sen minguar a súa beleza pero acondicionándoo ás necesidades e normativas dos novos tempos. Falecido en decembro de 2004, Baltar deixou a súa pegada no Jofre, especialmente na galería que fixo abrir na parede sur do inmoble. Un miradoiro que ofrece unha panorámica única da maior obra hidráulica realizada no Ferrol decimonónico: o dique da campá. Así, cun simple golpe de vista poderá o visitante reencontrarse coa época na que o Teatro Jofre loitaba por nacer.

Regulamento de funcionamento do Teatro Municipal Jofre

Descontos nos prezos das entradas

  • Os menores de 16 anos, os estudantes, os desempregados, as persoas con discapacidade e os xubilados terán un desconto do 20% no prezo da entrada. Para o cal deberán presentar en Taquilla un documento acreditativo da súa situación.
  • Os socios das Asociacións Culturais de Ferrol terán un desconto do 20% no prezo da entrada. Para o cal deberán presentar o Carnet do Teatro Jofre.

* O Carnet do Teatro Jofre pódese solicitar ao Negociado de Cultura do Concello, a través do Rexistro Municipal. Na solicitude é necesario presentar: Unha foto de carnet, Fotocopia do D.N.I. e un Certificado, da Asociación correspondente, conforme é socio de pleno dereito.

Nota.- Na venda de entradas por Internet non haberá dereito a estes descontos.

Localización

Praza de Galicia, s/n
Código Postal: 15402 Ferrol
Teléfono de información: 981 944 244

Horario

De martes a venres de 11.00 a 13.00 horas e de 18.00 a 20.00 horas.
Os días de función ata o inicio da mesma.

Sábados, domingos e festivos de función, o mesmo horario.

Teléfono

981.944.245
Ubicar no rueiro

Colabora

Deputación da Coruña

Teatro Jofre   Teatro Jofre   Teatro Jofre   Teatro Jofre   Teatro Jofre

2015 © Concello de Ferrol - Praza de Armas s/n - 15402 Ferrol
Teléfono: 981 944 000 - Email: informacion@ferrol.es - RSS
Versión en galego   Versión en castelán