A cidade - Turismo - Rutas por Ferrol

A continuación pódense consultar unha serie de rutas que pode realizar polo Concello de Ferrol

A Cabana

A Lagoa-Ponzos

Cabo Prior

Ciclismo popular

Clube de Montaña

Deportes Aventura

Lagoa de Doniños

Lobadiz

Fraga de Menáncaro

Monteventoso-O Pieiro

Os Castelos

Penencia-Lumebó

En coche pola costa

En coche polo interior

Santa Comba

Sendeiros

2015 © Concello de Ferrol - Praza de Armas s/n - 15402 Ferrol
Teléfono: 981 944 000 - Email: informacion@ferrol.es - RSS
Versión en galego   Versión en castelán