É posible realizar a reserva dun máximo de SEIS documentos, incluída a petición de préstamo  doutras bibliotecas. O número máximo de reservas por tipo dematerial é de  TRES para libros e revistas e DOUS para outros materiais. O prazo para recoller as reservas é de tres  días dende que se avisa a persoa interesada. A partir dese prazo, a reserva quedará anulada.

Destacados