fai clic para regresar ó inicio
Introducción | Tarefas | Recursos | Procesos | Avaliación | Conclusión | Créditos | WQ Profesorado

Identifica o teu equipo para comezar.
Se non tes a palabra clave, fala co teu profesor para que cha facilite.


 

 


Queremos contar convosco para que formedes parte deste equipo de investigadores de elite. Existe un aspecto non publicado na prensa que, de xeito confidencial, deberedes coñecer.

Para isto move o rato debaixo deste parágrafo e descubrirás o segredo.

T e r e m o s   a   p o s i b i l i d a d e   d e   v i a x a r   n o   t e m p o   e   v i v i r   e n   d i r e c t o   o  
n a c e m e n t o   d a   c i d a d e  
d e   F e r r o l .

 
Fai clic na imaxe para vela mais grande. Fai clic na imaxe para vela mais grande. Fai clic na imaxe para vela mais grande. Fai clic na imaxe para vela mais grande. Fai clic na imaxe para vela mais grande. Fai clic na imaxe para vela mais grande. Fai clic na imaxe para vela mais grande.