DESDE ALCALDÍA

  DESDE ALCALDÍA - ESCRIBA AO ALCALDE

Para solicitar xuntanza co alcalde, pinche aquí.

Apelidos
 
Nome
 
NIF
   
Correo electrónico
 
Teléfono de contacto

Asunto
 Conforme ao disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de maneira confidencial e serán incorporados a un ficheiro do Concello de Ferrol. En calqueira intre poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados nestes ficheiros, mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, nos términos establecidos nos artígos 15, 16 e 17 da citada LO 15/1999.

2015 © Concello de Ferrol - Praza de Armas s/n - 15402 Ferrol
Teléfono: 981 944 000 - Email: informacion@ferrol.es - RSS
Versión en galego   Versión en castelán